Fundacja Arka

Bydgoszcz

Konkurs: SMAK SZCZĘŚCIA

Organizator

FUNDACJA  ARKA

BYDGOSZCZ

ul. Warszawska 25

85-058 Bydgoszcz

Zaprasza do udziału w konkursie z cyklu

„Odkrywamy Świat Osób Niepełnosprawnych”

 

Temat konkursu:

SMAK SZCZĘŚCIA

  Fundacja Arka Bydgoszcz ogłasza  kolejny konkurs pod hasłem „Smak szczęścia”. Do udziału zaprasza osoby niepełnosprawne, które  za pomocą pióra, obiektywu aparatu fotograficznego lub pędzla potrafią odpowiedzieć na pytanie „ Czy szczęście smakuje?

Każdy z Nas  nosi inną receptę na szczęście, inaczej je określa,  posiada inne metody szukania i odnajdywania go. Każdy z nas inaczej interpretuje jego smak i znaczenie.

 Czas podjąć kolejne, być może niełatwe, ale wartościowe zadanie.  Dlaczego? Przede wszystkim szczęście osób niepełnosprawnych jest głębsze, bo okupione wysiłkiem i wrażliwością.  A każde bogactwo wewnętrzne trzeba rozdać.

Ile więc ludzi tyle możliwości, ilu artystów, tyle szans na obdarowanie!

 

Opowiedzcie proszę o smaku Waszego szczęścia

Wyróżnione i zauważone przez Kapitułę prace – zarówno literackie jak fotograficzne i malarskie – zostaną wydane w kolejnej publikacji z cyklu „Niepełnoprawni odkrywają świat". Będzie to album zawierający wyróżnione prace, którym zainspirujemy nie tylko siebie nawzajem, ale też otaczający nas świat, a czy może być piękniejsze inspirowanie nad to, które pociąga do bycia szczęśliwym?

Jednocześnie podnosimy stopień twórczego zaangażowania zaznaczając, że literacki zestaw konkursowy powinien zawierać dwie formy: opowiadanie  oraz scenariusz na podstawie opowiadania

Prace należy nadsyłać do dnia 31.03.2016 r. na adres: Fundacja Arka Bydgoszcz ul. Warszawska 25
85-058 Bydgoszcz z dopiskiem: “KONKURS”

 

Więcej informacji na www.fundacja-arka.org

 

 

           

 

                                          Regulamin Konkursu

Cel konkursu:

 

 • Aktywizacja twórcza osób niepełnosprawnych
 • Przybliżenie społeczeństwu świata niepełnosprawnych Promowanie pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej
 • Kształtowanie klimatu społecznej akceptacji osób niepełnosprawnych
 • Integracja sprawnych i niepełnosprawnych

 

Warunki uczestnictwa:

 

 • W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby niepełnosprawne z całego kraju, które chcą podzielić się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami dotyczącymi tematu.
 • Każdy z uczestników konkursu literackiego przysyła tylko jedną pracę (jedno opowiadanie plus jeden scenariusz do opowiadania)
 • Praca  nie może przekroczyć pięciu stron maszynopisu.
 • Forma literacka – dowolna.  Czcionka Times New Roman, rozmiar 12..
 • Każdy z uczestników konkursu fotograficznego  przysyła max.3 zdjęcia w wersji analogowej(odbitki) dołączając jednocześnie ich wersję cyfrową
 • Każdy z uczestników konkursu malarskiego  przysyła max.3 prace  w wersji  oryginalnej dołączając jednocześnie ich wersję cyfrową Ze względu na pozycje albumowe przesłać w formie cyfrowe.
 • Dopuszczalny format obrazu od  A4(21cm X 29,7 cm) do B1(70cm x 100cm)
 • Dopuszczalny format fotografii  min.21cm x15 cm ; max 45 cm x 30 cm
 • Wersję elektroniczną prac literackich należy  dołączyć na płycie CD lub wysłać na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Wersję elektroniczną prac fotograficznych lub malarskiech należy  przesłać na płycie CD wraz z gotowymi pracami.
 • Każdy z uczestników  może wziąć udział we wszystkich formach konkursu  .

 

Do każdej nadesłanej pracy należy dołączyć:

 1. Kopertę A4 z adresem zwrotnym i naklejonym znaczkiem;
 2. Dane uczestnika (imię i nazwisko, wiek, adres, nr  tel.)wraz z PESEL-em;
 3. Oświadczenie podpisane przez autora -  załącznik nr 1
 4. Do prac fotograficznych i malarskich należy dodatkowo  dołączyć oświadczenie –załącznik nr 2.
 5. Ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności uczestnika
 6. Prace nadesłane bez wymaganych oświadczeń  lub nie spełniające warunków konkursu nie będą rozpatrywane.
 7. Prace nadesłane na konkurs stają się własnością organizatora, na którego przechodzą wszystkie prawa majątkowe, na wszystkich polach eksploatacji, a twórca udziela organizatorowi wyłącznej licencji z tym się wiążącej. Twórca udziela także licencji dotyczącej autorskich praw  osobistych, przez co upoważnia organizatora lub osoby, którym on wyrazi zgodę do dowolnego zmieniania, przekształcania, modyfikowania i wykorzystywania jego utworu.

 

Termin i miejsce nadsyłania prac:

 

 1. 1.    Konkurs ogłasza się z dniem 12.12.2015 r.
 2. Prace należy dostarczyć na  adres:

Fundacja Arka Bydgoszcz

ul. Warszawska 25

85 - 058 Bydgoszcz

z dopiskiem   KONKURS

 

 1. 3.    Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 31 marca  2016roku

 

 

Kapituła  konkursu:

 

 1. Skład Kapituły ustalają organizatorzy.
 2. Kapituła  oceni prace w ciągu 3 miesięcy od upływu terminu ich przyjmowania
 3. Autorzy nagrodzonych tekstów zostaną powiadomieni o wynikach konkursu

Nagrody:

 • Najciekawsze prace wybrane przez kapitułę zostaną wydrukowane w specjalnej publikacji pod konkursowym tytułem.
 • Wyróżnieni autorzy, których prace znajdą się w wydanych publikacjach, zostaną zaproszeni  na spotkanie warsztatowo-integracyjne.

 

Postanowienia końcowe:

 

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania prac nadesłanych na konkurs bez wypłacania dodatkowych honorariów autorskich.
 • Autorzy prac przejmują od Organizatora Konkursu pełną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, jakie mogą powstać w związku z ewentualnym naruszeniem jakichkolwiek praw tych osób do zgłoszonych do konkursu prac.
 • Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy uczestnictwa.
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu konkursu.
 • Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.

 

Załącznik nr 1

 

Oświadczenie

 

Ja niżej podpisany oświadczam, iż jestem autorem załączonej pracy literackiej/fotograficznej/malarskiej oraz że przenoszę na Fundację Arka Bydgoszcz prawo do korzystania ze stworzonego przeze mnie dzieła w zakresie zwielokrotniania i utrwalania dowolną techniką, w dowolnej ilości egzemplarzy, przeniesienia i utrwalenia w innej dowolnej technice artystycznej (w szczególności drukarskiej, fotograficznej, montażu słowno-muzycznego itp.), dokonania adaptacji, skróceniu lub opracowania utworu, dokonania publikacji, wprowadzania do obrotu publicznego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, publicznego odtwarzania, wyświetlania, nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawania za pośrednictwem satelity, udzielenia zgody na korzystanie z utworu przez osoby trzecie w sposób wskazany powyżej. Przeniesienie praw autorskich na powyższych polach eksploatacji nie podlega ograniczeniom terytorialnym i czasowym i następuje bez prawa do żądania dodatkowego wynagrodzenia.

Podpis i data

Załącznik nr 2

Oświadczenie

 

Oświadczam, że praca jest mojego autorstwa i stanowi moją własność, a na używanie wszelkich elementów w niej zawartych posiadam wszelkie niezbędne prawa i zezwolenia.

 

 

Podpis i data

UE LOGO

Przekaż nam 1%

Rozliczenie PIT z PITax.pl

 

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Mamy profil na Facebooku

1% dla Funkcji Arka

Przekaż nam 1%
ze swojego rozliczenia
podatkowego.

Pomóż Nam Pomagać...

logo oppNasza Fundacja to organizacja
pożytku publicznego.

KRS: 0000294020 

logo 1procent

 

   Czytaj więcej...

Nowa Książka

ksiazka smak szczescia

Rozstrzygnięcie konkursu

Podziel się tradycją - rozstrzygnięcie konkursu

Dnia 18.05.2015 w siedzibie Fundacji Arka Bydgoszcz odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu „Podziel się tradycją” zorganizowanego przez Fundację Arka Bydgoszcz dla osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej...

Wspomnienia

Z radością powracamy myślami do minionych chwil. Aby wspomnienia ożyły z większą siłą mamy dla Was kilka zdjęć.

Wigilia 2014

Pieczyska 2014 r

Poradnictwo 2015

Razem w lepsze jutro

poradnictwo psychologiczne dla osób niepełnosprawnych.

Serdecznie zapraszamy osoby niepełnosprawne do skorzystania z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego.

czytaj więcej

Projekt współfinansowany ze środków PFRON

pefron

Spotkanie z mistrzem

4-pory

Spotkanie z Mistrzem

Drodzy Arkowicze!

Jest już dostępna płyta z tegorocznego spotkania w Pieczyskach. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Fundacją. tel. 52 322 56 70

spotkanie 2014

PAY ROLL

Serdecznie zapraszamy do aktywnego zaangażowania się w działania na rzecz Fundacji!

Szukamy firm, które zechciałyby się zaangażować w akcje przekazywania końcówki od pensji na rzecz naszej Fundacji. Procedura jest bardzo prosta, wystarczy wypełnić krótki formularz i sprawa załatwiona! Sprawdźcie czy w Waszym otoczeniu są osoby lub firmy, które byłyby zainteresowane tą formą wsparcia fundacji. Jeśli tak to prosimy o kontakt-prześlemy Wam materiały i szczegółowe informacje lub skontaktujemy się bezpośrednio ze wskazaną firmą.

Polecamy

Fundacja Arka Bydgoszcz

Nazwa fundacji nie jest przypadkowa. Wiemy z Biblii, że Arka była schronieniem, jak również początkiem nowego lepszego świata.

Współczesna Arka chciałaby poprzez szerzenie idei akceptacji, tolerancji i integracji społecznej przyczynić się do ulepszania tego świata, być wsparciem dla osób niepełnosprawnych i nie tylko.

Zadanie trudne w czasach, gdy zapomina się o podstawowych wartościach.

Poprzez hasło "Odkrywamy Świat Osób Niepełnosprawnych" chcemy społeczeństwu przybliżyć niepełnosprawnych, jakich jeszcze nie znają.

To umożliwi wzajemne poznanie i zrozumienie. Poprzez "okna na świat", jakimi są dla niepełnosprawnych akcje organizowane przez naszą fundację, dajemy im możliwość zaprezentowania swoich jakże nietuzinkowych zdolności.

Społeczeństwo może bardzo wiele nauczyć się od ludzi, którzy codziennie zmagają się z chorobą i cierpieniem, chociażby pokory i cierpliwości, o które tak trudno w życiu codziennym. Niepełnosprawni mogą być wskazówką dla tych, którzy przytłoczeni trudną codziennością zagubili sens życia.

Ufamy, że małymi kroczkami przyczynimy się do pełnej integracji społecznej, bez żadnych podziałów.

Zapraszamy do uczestnictwa w naszym przedsięwzięciach, czyli do wstąpienia na pokład Arki.

Odmieńcy Andrzeja Jakubiczki ; NIE PYTAJ Agaty Krzyżanowskiej

WSPIERAJĄ NAS

Tyle osób nas odwiedza

Dziś 19

Wczoraj 11

W tym tygodniu 115

W tym miesiącu 542

Wszystkie wizyty 935130

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Fundacja Arka na Facebooku

Fundacja Arka na Facebooku

Znajdź w tym portalu