Fundacja Arka

Bydgoszcz

NOWY KONKURS FUNDACJI ARKA

Fundacja Arka Bydgoszcz zaprasza do pochylenia się nad kolejnym tematem konkursowym pt.

"Z legendą śladami historii"

Czy masz świadomość przynależności do swojej Małej Ojczyzny?

Czy utożsamiasz się z miejscem, z którego pochodzisz, czy potrafisz ukazać je w ciekawy sposób?

 

Organizator

FUNDACJA  ARKA BYDGOSZCZ

ul. Warszawska 25

85-058 Bydgoszcz

 

Zaprasza do udziału w konkursie z cyklu

„Odkrywamy Świat Osób Niepełnosprawnych”

 

Temat konkursu:                

                                   Z legendą śladami historii

 

            Fundacja Arka Bydgoszcz zaprasza do pochylenia się nad kolejnym tematem konkursowym pt.

„Z legendą śladami historii”

Czy masz świadomość przynależności do swojej Małej Ojczyzny?

Czy utożsamiasz się z miejscem, z którego pochodzisz, czy potrafisz ukazać je w ciekawy sposób ?

Zachęcamy byś przedstawił/a nam krótko historię swojej miejscowości lub ciekawego miejsca, które jest Ci szczególnie bliskie, uwzględniając istniejące zabytki, historyczne wydarzenia czy tradycję  (min. 1/2 strony - max.1 strona formatu A4 czcionka Times New Roman 12). Następnie opierając się o wybrane fakty historyczne daj się ponieść wyobraźni i stwórz własną legendę tego miejsca (Max, 5 stron A4).

 

Podsumowaniem konkursu będzie wydanie publikacji zawierającej najciekawsze prace. Wyróżnionych autorów sfotografujemy na tle opisanego miejsca, zabytku.  Zdjęcia będą ilustracją do wydawnictwa.

Wydana publikacja będzie nietypowym przewodnikiem przybliżającym ciekawe historycznie miejsca, zaproszeniem do zwiedzania naszych Małych Ojczyzn.

To, co kochamy najwięcej mówi o nas samych. Zapraszamy do wzajemnego obdarowania nie tylko talentem, ale i okruchami pochodzącymi z tych miejsc, które budzą w Was zachwyt, inspirację, ciepłe wspomnienia.

Konkurs zostanie ogłoszony 15.04.2013 roku i potrwa do 15.12.2013.

 

           

 

                                          Regulamin Konkursu

Cel konkursu:

 

 • Aktywizacja twórcza  osób niepełnosprawnych poprzez zainteresowanie historią,
 • Budowanie więzi regionalnych poprzez zapoznanie sie z historią swojej miejscowości, zachęcenie do zagłębienia się w nią - przeszukiwanie dostępnych zbiorów itp. rozszerzenie posiadanej wiedzy historycznej,
 • Popularyzacja dziejów ojczystych poprzez pobudzenie do twórczego spojrzenia na historię - W oparciu o fakty historyczne stworzenie swojego opowiadania o dawnych czasach,
 • Kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych własnej tożsamości obywateli,
 • Rozpowszechnianie tradycji i zabytków charakterystycznych dla danego regionu,
 • Przeciwdziałanie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych,
 • Umocnienie więzi ze swoją miejscowością i społecznością lokalną,
 • Promowanie pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej,
 • Kształtowanie klimatu społecznej akceptacji osób niepełnosprawnych,
 • Integracja sprawnych i niepełnosprawnych.

 

Warunki uczestnictwa:

 

 • W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby niepełnosprawne z całego kraju, które chcą podzielić się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami dotyczącymi tematu.
 • Każdy z uczestników konkursu literackiego przysyła tylko jedną pracę.
 • Praca na temat historii miejsca nie może przekroczyć 1 strony maszynopisu natomiast legenda  pięciu stron maszynopisu.
 • Forma literacka – dowolna.  Czcionka Times New Roman, rozmiar 12.
 • Prace nie na temat  będą dyskwalifikowane.
 • Wersję elektroniczną prac literackich należy  dołączyć na płycie CD lub wysłać na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Do każdej nadesłanej pracy należy dołączyć:

 • Kopertę A4 z adresem zwrotnym i naklejonym znaczkiem;
 • Dane uczestnika (imię i nazwisko, wiek, adres, nr  tel.) wraz z PESEL-em
 • Oświadczenie podpisane przez autora -  załącznik nr 1
 • Ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w przypadku osób niepełnosprawnych.
 • Prace nadesłane bez wymaganych oświadczeń  lub nie spełniające warunków konkursu nie będą rozpatrywane.
 • Prace nadesłane na konkurs stają się własnością organizatora, na którego przechodzą wszystkie prawa majątkowe, na wszystkich polach eksploatacji, a twórca udziela organizatorowi wyłącznej licencji z tym się wiążącej. Twórca udziela także licencji dotyczącej autorskich praw  osobistych, przez co upoważnia organizatora lub osoby, którym on wyrazi zgodę do dowolnego zmieniania, przekształcania, modyfikowania i wykorzystywania jego utworu.

 

Termin i miejsce nadsyłania prac:

 

 • Konkurs ogłasza się z dniem 15 kwietnia  2013 roku
 • Prace należy dostarczyć na  adres:

 

Fundacja Arka Bydgoszcz

ul. Warszawska 25

85 - 058 Bydgoszcz

z dopiskiem   KONKURS

 

 • Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 15 grudnia 2013 r

 

Kapituła  konkursu:

 

 • Skład Kapituły ustalają organizatorzy.
 • Kapituła oceni prace w ciągu 3 miesięcy od upływu terminu ich przyjmowania
 • Autorzy nagrodzonych tekstów zostaną powiadomieni o wynikach konkursu

Nagrody:

 • Najciekawsze prace wybrane przez kapitułę zostaną wydrukowane w specjalnej publikacji pod konkursowym tytułem.
 • Wyróżnieni autorzy, których prace znajdą się w wydanych publikacjach, zostaną zaproszeni  na spotkanie warsztatowo-integracyjne.

 

Postanowienia końcowe:

 

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania prac nadesłanych na konkurs bez wypłacania dodatkowych honorariów autorskich.
 • Autorzy prac przejmują od Organizatora Konkursu pełną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, jakie mogą powstać w związku z ewentualnym naruszeniem jakichkolwiek praw tych osób do zgłoszonych do konkursu prac.
 • Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy uczestnictwa.
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu konkursu.
 • Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.
 •  

 

Załącznik nr 1

Oświadczenie

 

Ja niżej podpisany oświadczam, iż jestem autorem załączonej pracy literackiej oraz że przenoszę na Fundację Arka Bydgoszcz prawo do korzystania ze stworzonego przeze mnie dzieła w zakresie zwielokrotniania i utrwalania dowolną techniką, w dowolnej ilości egzemplarzy, przeniesienia i utrwalenia w innej dowolnej technice artystycznej (w szczególności drukarskiej, fotograficznej, montażu słowno-muzycznego itp.), dokonania adaptacji, skróceniu lub opracowania utworu, dokonania publikacji, wprowadzania do obrotu publicznego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, publicznego odtwarzania, wyświetlania, nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawania za pośrednictwem satelity, udzielenia zgody na korzystanie z utworu przez osoby trzecie w sposób wskazany powyżej. Przeniesienie praw autorskich na powyższych polach eksploatacji nie podlega ograniczeniom terytorialnym i czasowym i następuje bez prawa do żądania dodatkowego wynagrodzenia.

 

 

Podpis i data

Mamy profil na Facebooku

1% dla Funkcji Arka

Przekaż nam 1%
ze swojego rozliczenia
podatkowego.

Pomóż Nam Pomagać...

logo oppNasza Fundacja to organizacja
pożytku publicznego.

KRS: 0000294020 

logo 1procent

 

   Czytaj więcej...

Poradnictwo psychologiczne

Fundacja Arka zaprasza osoby niepełnosprawne do skorzystania z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego

 Czytaj więcej...

pefron logo

"Coś więcej niż tolerancja"

Spotkanie w Inowrocławiu

Czytaj więcej...

Spotkanie z Mistrzem

Drodzy Arkowicze!

Jest już dostępna płyta z tegorocznego spotkania w Pieczyskach. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Fundacją. tel. 52 322 56 70

spotkanie 2014

Impresje Sercem Malowane

-otwarte warsztaty malarskie dla niepełnosprawnych mieszkańców województwa Kujawsko Pomorskiego zorganizowane w ramach projektu Ptuj. Sztuka drogą do samodzielności

Czytaj więcej...

ARka na pięciolini

-otwarte warsztaty muzyczne dla niepełnosprawnych mieszkańców województwa Kujawsko Pomorskiego pt

„ARka na pięciolini”

zorganizowane w ramach projektu

„Sztuka droga do samodzielności„

Czytaj więcej...

Śpiewaj i tańcz dla zdrowia

Zapraszamy niepełnosprawnych mieszkańców Bydgoszczy do udziału w projekcie fundacji  Śpiewaj i tańcz dla zdrowia w ramach, którego odbędą się warsztaty muzyczne, które poprowadzi aktorka scen musicalowych Ludmiła Małecka oraz warsztaty taneczne, które po raz kolejny poprowadzi Barbara Olszewska.

Czytaj więcej...

Polecamy

WSPIERAJĄ NAS

Tyle osób nas odwiedza

Dziś 1

Wczoraj 26

W tym tygodniu 35

W tym miesiącu 545

Wszystkie wizyty 923391

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Fundacja Arka na Facebooku

Fundacja Arka na Facebooku

Znajdź w tym portalu